10 druhov Slovákov

1. Starý komunista. Narodil sa v čase, kedy zažil hrôzy druhej svetovej vojny alebo tesne po nej, kedy mu o hrôzach porozprávali jeho rodičia. Tí sa mu zabudli zmieniť o tom, že to nebolo vždy až také hrozné a že každodenné vzrušenie zo strachu o život sa po celej Európe ventilovalo prudkým súložením a nárastom obyvateľstva do stavu pred vojnou za sedem rokov po nej. Tá pravá hrôza pre Starého komunistu však prišla v roku 1989, demokracia. Niektorí ju nevedeli preniesť cez srdce a to im potom puklo, alebo zmutovalo (viď Kresťan).

2. Starý alkoholik. Tiež zažil hrôzy vojny, ale najhoršie bolo, keď v roku 1948 prišli do jeho dediny ľudia z mesta a povedali mu, že musí povinne pracovať a spojiť svoj fyzický majetok s ostatnými. Najprv sa tá spoločná práca na poli javila ako veľká zábava, čoskoro sa však k zábave primotal alkohol a situácia začala byť vážna. Taká vážna, že niekedy sa už pilo aj po pracovnej dobe. Po roku 1989 Starý alkoholik zistil, že pracovať už nemusí a častokrát ani nemôže a na alkohol mu vyjde zo štedrej štátnej subvencie.

3. Mladý demokrat. Pred rokom 1989 sa tento druh združoval v Socialistickom zväze mládeže. Najprv sa zdalo, že táto horda optimistov a workoholikov vytiahne Slovensko na štíty neznesiteľného blahobytu, čoskoro sa však ukázalo, že Mladý demokrat je len denná verzia nočného Starého komunistu a Starého alkoholika. Hneď ako Mladý demokrat dosiahne oficializáciu svojho postkomunistického majetku, dá v časopisoch uverejniť svoj životný príbeh o tom, ako začínal od piky a že peniaze vlastne ani nie sú dôležité.

4. Mladý alkoholik. Starý alkoholik by povedal tomu Mladému asi toto: „Dnešná mládež je horšia než sme boli my. Dnešná mládež nosí strašné oblečenie, pije, berie drogy, strieka sprejmi po kostoloch a sexuje od dvanástich. To my sme sa museli schovávať s čučom v tmavých uličkách, nemohli sme nosiť ani obyčajné rifle, takže sme si vždy ovracali slušné nohavice s nažehlenými pukmi a sprejovať po kostoloch bolo dovolené, takže vôbec nie zábavné. A keď niekto neplnoletý otehotnel, bola to hanba, ktorá sa musela okamžite riešiť svadbou alebo emigráciou.“

5. Rozprávač. Pred rokom 1989 sa volal Udavač, pred rokom 1945 Kolaborant, pred rokom 1918 Iredentista, pred rokom 1849 Protihabsburgovec a v roku 33 Judáš. Dnes, keď sa z povolania stala už len záľuba, Rozprávač rád rozpráva vtipy o svokrách, o tom, kto dostal rakovinu a kto sa rozviedol a takisto rád analyzuje politickú situáciu doma a vo svete: „Poznáte ten, ako sa svokra prezlieka a vojde zať? Jožo má tumor ako basketbalka, Ferova žena ušla s taxikárom, ale ten jej potom ušiel s krčmárkou a minister zdravotníctva bol odvolaný preto, lebo bol napojený na eritrejskú celaskonovú mafiu.“

6. Pomätený. Niekto, kto nezvládol hrôzy vojny, hrôzy komunizmu, hrôzy demokracie, alebo všetky tri. Bezdomovec, maliar alebo predseda vlády.

7. Gastarbeiter. Táto kategória spája Slovákov, ktorí nie sú na Slovensku prítomní. Moderná slovenská diaspóra má svoje počiatky v roku 1989 (po otvorení štátnych hraníc) a v roku 1998 (po otvorení štátneho účtovníctva). Svetoslováci sa síce sporadicky a nepravidelne vracajú, ich pobyt doma však nikdy netrvá veľmi dlho, predovšetkým kvôli dvom neprestajným otázkam: „Koľko tam zarábaš?“ a „Nevieš mi niečo vybaviť? Jazyk neovládam, ale šak to je ľahké, to sa naučím, ňe?“

8. Jaskyniar. Má niekoľko dlhých lán rôznej hrúbky a pružnosti, na ktorých do jaskyne spúšťa alkoholické nápoje (lanári ju), pričom poukazuje na jej krásu a atmosféru. A to všetko aj pri jaskyniach, ktoré už boli objavené a patria niekomu inému, až sa mu do jaskyne podarí spustiť, alebo ako tomu hovorí on, zriešiť ju. Ostatným Jaskyniarom potom detailne popisuje stalaktity a stalagmity, ktoré v jaskyni videl a označuje jaskyňu za ľahko alebo ťažšie zriešiteľnú. A nejde mu len o kvaple, ide o samotnú dušu jaskyne, Jaskyniar totiž nemá svoju vlastnú. Vďaka tejto zvláštnej vlastnosti však jaskyne prirodzene priťahuje.

8b. Tunelár. To, čo chce Jaskyniar urobiť žene, chce Tunelár urobiť štátnemu podniku.

9. Kresťan. Blahoslavení tí, ktorí nevideli a uverili. Napríklad ako Starý komunista bozkáva ruky vo Vatikáne. Syn, ktorý bol stratený, ale našiel sa. Choďte zabiť jahňa a vystrojte hostinu. Lebo blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu.

10. Slovenka. Mýtus o najkrajších ženách na svete je stále živý, hoci Češky, Maďarky a Rusky by k tomu mohli niečo povedať. Slovenka je však zvláštna svojou statočnosťou, vďaka ktorej dokáže vydržať s ostatnými deviatimi Slovákmi v našom zozname.

Žena s cigaretou.