ASOCIÁL reformuje školstvo

„Až raz budem učiteľkou, budem dávať samé jednotky,“ spievala kedysi Darinka Rolincová. A dnes celkom iná učiteľka počíta potichučky do desať, aby sa upokojila a nemusela zabiť nadpriemerného siedmaka.

Hlavný problém: každý od školstva niečo očakáva. Deti očakávajú, že tam bude veľká zábava, rodičom sa má potvrdiť tušenie, že splodili géniov a laureátov Krištáľového krídla, učitelia očakávajú úctu a vďaku a štát očakáva, že sa zbaví milióna nepoužiteľných ľudí na 9 až 20 rokov. Je to ohromne iracionálny prístup, ktorý sa končí nevyhnutným sklamaním na všetkých frontoch.

V ideálnom svete, napríklad v nejakom paralelnom vesmíre, je vzdelanie určitý proces, v ktorom ľudia získavajú vedomosti a zručnosti, aby obohatili svoj život, spoznali svoj talent a využili ho v maximálnej možnej miere, alebo v akejkoľvek inej miere chcú. V našom vesmíre, ktorý je najlepší možný, tvrdí optimista a pesimista sa obáva, že naozaj je, má školstvo dve technokratické úlohy:

1. Odobrať deti rodičom po šesťročnom zombie-horore, aby na chvíľu precitli a mohli nadžubať ďalšie deti, ďalšie kolieska do veľkého kapitalistického stroja.

2. Vštepiť novým občanom ideológiu požadovanú pre ich fungovanie v spoločnosti.

V histórii sme už skúšali všeličo, volať na slávu cisára pána, hajlovať, spievať Internacionálu, aktuálne testujeme demokraciu a slobodný trh a pre istotu sporadicky primiešavame Otčenáš a Zdravas. Dačo sa už musí osvedčiť.

Doma sa však od cisárstva až po ficárstvo prízvukuje stále to isté. Kto sa bude usilovne učiť, ten si nájde dobré zamestnanie a bude šťastný a spokojný. V tridsiatke bude mať na účte milión eur a v obchodoch sa nebude musieť pozerať na cenovky.

Rómovia sa nebudú trápiť a nútiť chodiť do školy.

Každý Dušan Billý, ktorý sa zamiluje do Žofky Sivákovej a bude jej chcieť napísať SMS, že ju ľúbi, sa bude chcieť naučiť písať. Normálne príde za druhým Rómom, alebo aj za Slovákom a bude ho lanáriť, aby mu vysvetlil „dž“, aby vedel napísať: „Nadža ňikhaj. Nechoď preč.“ Lebo Žofka je zo Svinej a ide jej autobus, no mohla by ísť aj ďalším. Takto nebudeme musieť zažívať útoky na učiteľov. Rómovia sú temperamentný kočovný národ zbožňujúci otvorený priestor, čerstvý cigaretový vzduch a súzvuk s prírodou. A vy ich zavriete do cely 6 x 5 metrov, nazvete ju trieda a ste zmeravení, že vám idú rozbiť hubu, keď sa ich pýtate na pravopis v slove Bytča: „Bytča??? Bit ča budzem, ty gádžovka!!!“ Na druhej strane kto kradmou rukou siahne na učiteľovu slobodu, ten volí nebyť, lebo volí byť sprchovým otrokom.

Preto prvou reformou slovenského školstva bude prestať ho brať tak vážne. Myslím tým všetci, na ministerstve ho majú na háku už 25 rokov. Zvoľniť, vydýchať, prestať plakať nad trojkou z náuky o spoločnosti, prestať písať do triednej knihy, že Višváder si na hlavu natiahol aktovku, prestať fetišisticky zhŕňať akademické tituly. Zrušiť domáce úlohy, nechať deti, nech sú deťmi čo najdlhšie, na zodpovednú dospelácku pretvárku budú mať dosť času, teraz nech radšej lezú po stromoch a praskajú bublinkovú fóliu. Vymazať sexuálnu výchovu zo školských osnov, žiaci sa v tejto oblasti budú vzdelávať vo dvojiciach za garážou. Väčšinou to nedopadne dobre, ale aspoň si to lepšie zapamätajú. Na základnej škole sa bude vyučovať náboženstvo. Všetci sa budú učiť o Kristovi, ako ich všetkých miluje, ale nakope ich do zadku, keď vyvedú dajaké svinstvo. Lebo na nič iné malé detiská nemyslia. Najmä chlapcov zaujíma, čo by rozbili, zapálili, posprejovali, koho zmlátiť a čo ukradnúť v potravinách. Aspoň droždie. Nech sa im kompletne vymyje mozog katechizmom a liturgiou, v osemnástich aj tak prestanú veriť v Boha, keď ich nechá frajerka, keď ich vyhodia z práce, alebo ich ani vôbec neprijmú a nikto sa o nich nebude zaujímať. No kým je fafrnok v škole, nech sa trasie pred bradatým pánom s prebitými zápästiami.

Bardejov. Prečo sa študenti tak veľmi tešia, keď definitívne opúšťajú školu? Snáď im tam nebolo zle.
Odkiaľ sa berie tá eufória? Čo mali proti nude a rutinným príkazom?

Školstvo musíme zmenšiť, aby sme si uvedomili jeho vzácnosť a okrem toho potrebujeme šetriť na zdravotníctvo a zvýšenú starostlivosť o seniorov. Život je dôležitejší než gramotnosť. Neviem, kto tieto hodnoty zavádza, ale takto to teraz je a čokoľvek iné nesmie nikto vysloviť, pretože niekde žije šteňa zlatého retrievera, ktoré by z toho bolo smutné. Žiadne veľké prestavby, žiadne revízie, len vytrvalé hľadanie úspor a efektivity. Tu sa ušmykne budova, tam učiteľka hudobnej výchovy, nie hrdlo, len pracovný pomer, až dosiahneme zníženie kapacity o 10% na stredných a 20% na vysokých školách. Ak je pravda, že nepripravujeme študentov pre reálne potreby trhu práce, tak teraz aspoň nepripravíme menší počet, presne ako v tom vtipe, v ktorom sa sťažuje reštauračný hosť: „Také odporné jedlo a ešte k tomu také malé porcie.“

Nepotrebujeme ani toľko ekonómov, ani právnikov, potrebujeme muzikantov, nie muzikológov a už vôbec žiadnych estetikov, teológov, muzeológov a sedimentológov. V desaťtisícovom meste je jeden notár. Drží sa svojho úradu zubami na kľučke vstupných dverí a keď už mu ani respirátor, ani kardiostimulátor, ani defibrilátor nepomáhajú, úrad preberá syn alebo dcéra a keď je náhodou bezdetný, tak celú kanceláriu radšej vyhodí do vzduchu dynamitom, než by sa mal z druhého sveta pozerať, ako niekto cudzí účtuje 49,79 € za spísanie závetu. No z toho istého mesta odíde 20 ľudí študovať právo do Košíc a 30 do Bratislavy. A pokojne môžu, no musia byť všetci vynikajúci debatéri a eskamotéri, v opačnom prípade ich očakávajú reštaurační hostia v Zürichu, jedlo je chutné, porcie veľkorysé.

Naproti tomu sú mnohé dôležité profesie pri tvorbe vzdelávacích plánov opomínané. Napríklad prostitúcia by si zaslúžila aspoň bakalárske štúdium. Nie denné, nie diaľkové, nočné. Bude to interdisciplinárny odbor, niečo z komunikácie a niečo z telesnej výchovy. Vyučovať sa bude rétorika (dirty talk), finančná matematika (vzorec na výpočet príplatku za rimming) a džudo (manažment temperamentných zákazníkov). Katolícka univerzita v Ružomberku po tom siahne jeden smútok. Profil absolventa: absolvent v odbore všeobecná prostitúcia je pripravený samostatne vykonávať pestrú škálu úloh v mnohých odvetviach národného hospodárstva, najmä v bankovníctve, ropnom priemysle, stavebníctve, politike, diplomacii, médiách a šoubiznise.

Nasleduje demontáž Ministerstva školstva, každá škola získa vlastnú autonómiu a právnu subjektivitu, keď bude riaditeľ chcieť, môže sa celý rok vo všetkých ročníkoch vyučovať keramika. Asi 40 nevyhnutných administrátorov prechádza pod Ministerstvo vnútra. Sú to prevažne členovia help desku, na ktorých sa môžu učitelia obrátiť s pochybnosťami o zmysle života. Sekcia športu je zrušená úplne, šport sa nedá riadiť štátom, šport treba robiť a potom sa musí podpísať štedrá zmluva s klubom a výrobcom oblečenia a výstroja pre danú disciplínu, kúpiť Cadillac Escalade a Bentley Continental GT a po celý čas tajiť zhýralosť a rasistické názory, aby sa zmluvy nerozviazali.

Zrušia sa bakalárske, diplomové, dizertačné, rigorózne a habilitačné práce. Musíme oželieť ich mohutný prínos k rozvoju znalostnej spoločnosti, prioritné sú teraz environmentálne aspekty našej aktivity. Z jedného stromu vysokého 20 metrov sa dá vyrobiť 80 000 listov papiera A4 a každý rok musí 42 000 absolventov vytlačiť 3 kópie 60-stranovej práce. To je 7 560 000 listov originálnej múdrosti, z toho 126 000 listov, na ktorých ďakujú nejakému popudlivému teoretikovi, s ktorým strávili 15 minút v aute. Každoročne musíme zrúbať 95 stromov len na toto. Do toho prichádza 42 000 kusov lepenky a v nich 42 000 listín z bavlneného papiera potvrdzujúcich neskonalú a trvalú učenosť.

Rovnako bezpapierovo sa postupuje aj na ďalších poschodiach akademickej hierarchie. Odborný asistent sa stáva docentom, keď je na fakulte dostatočne dlho a opil sa už so všetkými kolegami. Profesor je ten, kto obehne aj druhé kolo. Akademické tituly sa odteraz udeľujú na základe skutočných výsledkov a zásluh, teda seniority a kumulatívneho promile. Čestný doktorát sa udeľuje mužom a ženám, ktorí a ktoré pôsobili vo výkonných funkciách štátov a veľkých firiem a spreneverili tam aspoň osemcifernú sumu.