Bazilika sv. Egídia v Bardejove

Kurz ateizmu pre stredne pokročilých. V dnešnej lekcii: perly ducha z Pentateucha.

Genesis 9:20-21
Noe začal obrábať zem a vysadil vinicu. A keď sa napil vína, opil sa a obnažený ležal vo svojom stane.

Genesis 12:11-13
Keď sa blížil k Egyptu, povedal svojej žene Sarai: „Naisto viem, že si pekná žena a keď ťa uvidia Egypťania, povedia si: „To je jeho žena.“ Mňa zabijú a teba nechajú žiť. Hovor teda, že si moja sestra, aby sa mi popri tebe dobre viedlo a aby som tvojou zásluhou ostal nažive.“

Genesis 19:31-33
Tu povedala staršia mladšej: „Náš otec je už starý a na zemi niet muža, ktorý by s nami obcoval, ako je to zvykom na celom svete. Poď, opojíme nášho otca vínom a ľahneme si k nemu, aby sme zachovali od nášho otca potomstvo.“ Dali mu teda v tú noc napiť sa vína. Potom vošla staršia a spala so svojím otcom. On však nevedel, ani kedy si ľahla, ani kedy vstala.

Genesis 31:51-52
A Laban ešte hovoril Jakubovi: „Hľa, táto hromada a tento pamätník, ktorý som postavil, je medzi mnou a tebou! Táto hromada je svedkom a svedkom je i tento pamätník, že ja neprekročím za túto hromadu k tebe, ani ty neprekročíš za túto hromadu a za tento pamätník ku mne, aby sme si škodili!“

Genesis 32:15-16
dvesto kôz a dvadsať capov, dvesto oviec a dvadsať baranov, tridsať dojčiacich tiav aj s ich mláďatami, štyridsať kráv a desať býkov, dvesto oslíc a desať oslích žriebät.

Genesis 34:2-3
Keď ju videl Sichem, syn kniežaťa toho kraja Hemora Hevejského, chytil ju, obcoval s ňou a znásilnil ju, ale jeho srdce liplo na Jakubovej dcére Dine, zamiloval sa do dievčaťa a milo sa k nemu správal.

Genesis 39:7
Po týchto udalostiach žena jeho pána nechala na Jozefovi oči a povedala mu: „Ľahni si so mnou!“

Exodus 2:12
I poobzeral sa a keď videl, že tam nebolo nikoho, Egypťana zabil a ukryl do piesku.

Exodus 16:15
Keď to Izraeliti zočili, vzájomne si vraveli: „Čo je to!“ Nevedeli totiž, čo by to mohlo byť. Vtedy im Mojžiš povedal: „To je chlieb, ktorý vám dáva Pán jesť.“

Exodus 21:20-21
Kto tak udrie svojho otroka alebo svoju slúžku palicou, že zomrie pod jeho rukou, treba ho prísne potrestať. Ak ostanú jeden alebo dva dni nažive, nepodlieha nijakému trestu, lebo oni sú jeho majetkom.

Exodus 22:16-18
Kto zvedie pannu, ktorá nebola zasnúbená, a bude s ňou obcovať, zaplatí svadobný dar a vezme si ju za manželku! Ale ak mu ju jej otec nijako nechce dať, zaplatí toľko, koľko sa dáva panne do vena. Čarodejnicu nenecháš nažive!

Exodus 23:19
Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky.

Levitikus 11:20-21
Všetky malé lietavé živočíchy, čo chodia po štyroch, nech sú vám ohavnosťou. Zo všetkého okrídleného hmyzu, čo chodí po štyroch, môžete jesť len tie, ktoré majú za nohami ešte nohy na skákanie, aby mohli skákať po zemi.

Deuteronómium 21:18-21
Ak má niekto zaťatého a nepoddajného syna, ktorý nepočúva na otcove a matkine rozkazy, a keď ho karhajú, nevšíma si ich, nech ho otec a matka vezmú a privedú k starším jeho mesta, k bráne jeho bydliska, a nech povedia starším mesta: „Tento náš syn je zaťatý a nepoddajný. Nechce nás počúvať, je hýrivec a pijan.” A nech ho všetci ľudia toho mesta ukameňujú na smrť, aby ste tak odstránili zlo spomedzi seba a aby sa obával celý Izrael, keď to počuje.

Deuteronómium 23:13-14
Za pásom budeš nosiť lopatku a keď si budeš chcieť čupnúť, vyhrabeš jamku. A keď zas vstaneš, vyhrabanou zemou prikryješ svoj výkal. Lebo Pán, tvoj Boh, prechodí pomedzi stany, aby ťa vyslobodil a vydal ti do rúk tvojich nepriateľov, tak nech je svätý tvoj tábor a nech nič nečisté v ňom nevidieť, aby ťa neopustil.

Bazilika sv. Egídia v Bardejove