Vianoce sú najkrajší sviatok

Už len základná myšlienka Vianoc je výborná. Niekto sa narodí. Ten niekto je dobrý, nápomocný, zachraňujúci, aj keď zatiaľ úplne maličký. Je to dôvod na radosť a tri príjemné povinnosti:

  • ísť domov,
  • kúpiť milovaným osobám fyzický dar,
  • hodovať.

Vianoce sa na Zemi oslavujú necelých 2000 rokov. Prvé Vianoce sa konali v hlbokej rímskej katakombe, keď niekto povedal: „Hej, dnes sú Vianoce. Tu máte zoschnutú slivku a buďte ticho, hľadá nás prétoriánska garda.“ Druhé Vianoce mohli byť dosť podobné. Tretie Vianoce sa slávili až v 16. storočí v jednom slobodnom ríšskom meste Svätej ríše rímskej národa nemeckého. Niekto tam vtedy do bytu dotiahol malý ihličnatý strom, ktorý potom vyzdobil piatimi keksíkmi a jedným lesklým kamienkom, ktorý našiel pred kováčskou dielňou. Na Zemi v tom čase žilo 800 miliónov ľudí a o Vianociach počula asi desatina z nich.

Rok sa s rokom stretol, ľudí je takmer 8 miliárd, Vianoce už poznajú aj na Taiwane a každý chce vianočný stromček. Lenže nechce päť keksíkov, chce tristopäťdesiat sklenených gulí, svetiel a sošiek starcov v červenom kožuchu, chce obrusy, tričká a servítky s vyobrazením gulí, svetiel, keksíkov a starcov v červenom kožuchu a chce svietniky, hrajúce pohľadnice, lamety, korálky, blikajúce okenné snehové (polyvinylchloridové) vločky, stolné vence, nádverné kytice, misky so šuškami, anjelikov zo šúpolia, hviezdičky z papiera a na tých šuškách chce stužky, na anjelikoch chce zvončeky a na hviezdičkách trblietky. A ak niekto na niečo zabudol, váš obľúbený časopis uverejní článok „Nápady na vianočnú výzdobu“. A planéta Zem rozdáva zo svojho nekonečného materiálového bohatstva a Jezuliatko sa teší a zľahka pochrapkáva v jasličkách.

Nemôžeme už zastaviť Betlehem Express, lebo nemá strojvedúceho, zato má miliardy vysokomotivovaných pasiažerov. Môžeme sa len zainštruovať, čo robiť s našimi tromi vianočnými tradíciami.

Ísť domov. Keďže sú Vianoce celosvetovo populárne a takmer každý chce v tomto období cestovať do miesta trvalého bydliska, od 15. decembra kolabuje medzinárodná doprava všetkých druhov, čo sa obyčajne končí spánkom na batožinovom karuseli a bitkou o zubné kefky v jedinej drogérii v duty-free zóne. Riaďte sa pravoslávnym kalendárom. Cestujte okolo Svätého Spiridona, biskupa Trimifuntského, divotvorcu (12.12.) a naspäť až po Poklone úctyhodným okovám apoštola Petra (16.1.).

Kúpiť milovaným osobám fyzický dar. Čo ak ste niekomu kúpili nový televízor a on vám krabičku pasteliek? Je potrebné každú svoju lásku správne oceniť. Ak si nasledujúce sumy nemôžete dovoliť, musíte si požičať alebo dobrovoľne opustiť našu civilizáciu:

A nebojte sa, že ste kúpili nevhodný alebo duplicitný dar. Obdarovaný sa mu slušne a veľmi tradične pokrytecky a pretvarovačne poteší.

Hodovať. Nehodujte toľko.

Šťastné a veselé!