KONTAKT

ASOCIÁL je poradenský magazín pre samotárov, pesimistov, minimalistov a pre všetkých ľudí dobrej až stredne zlej vôle.

Vydavateľ:
Martin Šoth s.r.o.
Pod papierňou 34
085 01 Bardejov
IČO: 45 729 514
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23524/P

Nie sme platcami DPH, pretože nevytvárame žiadne hodnoty.

Nepíšte na dezinfo@asocial.sk.

Copyright © 2022, Martin Šoth s.r.o.

Reprodukcia celku alebo časti obsahu je zakázaná. Kto tento zákaz poruší, bude mať veľké výčitky svedomia.