ASOCIÁL je popredná slovenská spravodajská organizácia ponúkajúca vysoko uznávané a všeobecne uctievané nekonzekventné fejtóny a minireportáže o prelomových udalostiach a fenoménoch našej čoraz pohnutejšej doby vo forme veľmi dlhých viet.

Vznikol v roku 2015, kedy sa nám definitívne podarilo identifikovať pokrokové publikum s IQ nad 90 bodov, hladné po zážitkoch a informáciách za hranicami znečistených okien vnímania. Zachytili sme pozornosť generácie, ktorá chce vedieť:

  • ako súvisia tretí pilier a piata kolóna,
  • ako sa po francúzsky povie entrepreneur,
  • či môže ísť právnická osoba do neba
  • ako prežiť náročný rozchod (od autobusu na dve hodiny),
  • či sa viac oplatí hlavný pracovný pomer alebo vedľajší sexuálny pomer.

Naši čitatelia:

  • gramotní
  • spôsobilí na právne úkony
  • vlastnia splachovací záchod
  • takmer nikdy nechcú vraždiť druhých ľudí

Editor-in-Brief
Martin Šoth (*1981) je pomerne neznámy univerzálny Slovák, autor mnohých nerozvážnych myšlienok ako jesť tresku v majonéze ďaleko od akýchkoľvek inžinierskych sietí alebo odpovedať na otázku „Ľúbiš ma?“ pravdivo. Tieto nápady si zapisuje a zhromažďuje ich do útvarov, ktoré laická verejnosť nazýva knihami. Nedá sa napísať veľa o jeho úspechoch, vzdelaní či dobrote, no v roku 2022 stále žije najmenej osem ľudí, ktorí mu zodvihnú telefón. On sám dvíha trom. Bližšie informácie na soth@asocial.sk.

Bardejov, 31.7.2020.

Na tvorbe ASOCIÁLA sa rôznym spôsobom podieľa kompaktná skupina ľudí. Patrí im za to veľká vďaka, mne patria peniaze. Tento systém spolupráce sa mi (nám) veľmi osvedčil.
Bardejov, 8.9.2020. Pracujeme pre vás vo dne. . . vo dne. Využívame všetky cutting-edge state-of-the-art technológie veku rozumu.