PODMIENKY POUŽÍVANIA

1. Tento dokument stanovuje podmienky používania webovej stránky www.asocial.sk. Používaním tejto stránky dávate najavo, že prijímate a dodržiavate tieto podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto stránku.

2. Ak ste rodičom alebo zákonným zástupcom a súhlasíte s používaním stránky vaším dieťaťom, ste rovnako viazaný týmito podmienkami.

3. Na prístup na túto webovú stránku potrebujete internetové pripojenie, čiže nejakého suseda, ktorý nemá zaheslované Wi-Fi, alebo podíďte k oknu baru alebo kaviarne, kde ste si heslo kedysi vypýtali. V poslednom krajnom extrémnom prípade si zakúpte vlastné pripojenie u niektorého z poskytovateľov.

4. Spoločnosť Martin Šoth s.r.o. je vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva na túto stránku a na obsah na nej zverejnený. Tieto diela sú chránené slovenskými a medzinárodnými autorskými právami a inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Všetky tieto práva sú vyhradené. Boh nám pomáhaj.

5. Kto tieto práva poruší, bude mať veľké výčitky svedomia.

6. Naša stránka spĺňa ekologické predpisy a požiadavky na udržateľnosť. Pôvodne sme mali vydávať printový časopis. Papier použitý na jeho výrobu by pochádzal z legálne vyrúbaných stromov prevezených do celulózky počas bieleho dňa na nepreťažených kamiónoch. Formou webovej stránky dosiahneme na širšie čitateľské publikum a pridáme sa k internetu a jeho zanedbateľnej spotrebe 2% svetovej elektriny a produkcie 4% skleníkových plynov.

7. Informácie, ktoré nájdete v jednotlivých článkoch, nepredstavujú odporúčania, ktorými sa máte riadiť. To by sme dopadli. Spoločnosť Martin Šoth s.r.o. sa preto zrieka akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z toho, že sa na tento obsah spolieha akýkoľvek návštevník stránky alebo ktokoľvek, kto môže byť informovaný o akomkoľvek jej obsahu.

8. Stránka sa pravidelne aktualizuje a jej obsah sa môže kedykoľvek zmeniť. V prípade potreby môže byť prístup na stránku pozastavený. Akýkoľvek obsah na tejto stránke môže byť kedykoľvek zastaraný a nie sme povinní tento obsah aktualizovať.

9. Webovú stránku nesmiete zneužiť vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného škodlivého, technologicky rušivého materiálu. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup na stránku, na server, na ktorom je stránka uložená, ani inak obchádzať technologické bezpečnostné opatrenia. Prosím, prosím, dajte nám pokoj.

10. Môžete vytvoriť odkaz na stránky tohto webu, ak tak urobíte spôsobom, ktorý je spravodlivý, legálny a nepoškodzuje spoločnosť Martin Šoth s.r.o. a starostlivo pestovanú reputáciu jej konateľa.

11. Ak stránka obsahuje odkazy na iné stránky a zdroje poskytované tretími stranami, tieto odkazy sú poskytované iba pre vašu informáciu. Martin Šoth s.r.o. nekontroluje tieto webové stránky, ani nemá kontrolu nad obsahom týchto stránok alebo zdrojov.

12. Spoločnosť môže tieto podmienky používania kedykoľvek zmeniť. Paráda, nie?

13. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa informácií uvedených v týchto podmienkach používania, alebo ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás na dezinfo@asocial.sk.

Ďakujeme vám za návštevu www.asocial.sk.

Tieto podmienky boli naposledy aktualizované 1.10.2020.