Telo je chrám

Drahí bratia a sestry v Kristu.

Náš Pán, najsvätejší a najsladší Ježiš, tak veľmi miloval svet, že sa obetoval za naše hriechy, za všetky telesné a duševné poklesky (napríklad dvojitú penetráciu alebo machinácie pri verejnom obstarávaní) a podstúpil preveľké súženie a trýznenie, aby nás zachránil pred pekelnými plameňmi. Nech je večná Jeho sláva po všetky veky vekov. Amen.

A my v Jeho mene oslavujme Veľkú noc, a to predovšetkým výdatným pohostením a občerstvením. Dajme si údenú šunku, klobásu, syrovú hrudku, vajíčko na tvrdo, červenú repu s chrenom a sladký koláč. Doprajme si dvojitú až trojitú porciu v porovnaní s bežnou dávkou. Všetko zapime sladkým džúsom, pivom a vínom a tiež sa neobmedzujme na jeden pohár. Grgnime a vzdychnime si, ako sme sa zasa najedli a zaspime na gauči. V pondelok pridajme dačo ostrejšie, aspoň 40 nech to má a zajedzme nejakou tortou, buchtou alebo čokoládou. Alebo viete čo? Dajme si ešte raz celú pasku.

Nevedno prečo a odkedy platí tradícia prudko zvyšovať svoju telesnú hmotnosť na počesť najpresvätejšieho Spasiteľa a Jeho Matky, najmravnejšej Sedembolestnej Bohorodičky Márie. Je to správne, bratia a sestry? V Prvom liste svätého apoštola Pavla Korinťanom sa píše (6:19-20): „A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.“

Bratia a sestry, chrám nie je kontajner ani skládka mäsa a chľastu, chrám je vzpriamené neboľavé telo s hladkou pružnou kožou, štíhly korpus prekypujúci pohybom a elánom. Nie je to soptiace otrávené a zdegenerované nemehlo, ktoré ťaháme od telky na záchod a späť. Zamyslime sa, drahí veriaci, a pomodlime sa za pápeža Františka, za arcibiskupa Stanislava a pomocného biskupa Jozefa, za celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov, za všetkých bludárov, najmä evanjelikov, židov a uctievačov Baala, za všetkých odpadlíkov od pravej viery, napríklad greko a pravoslávnych, za všetkých ľudí dobrej až stredne zlej vôle v zmysle medzinárodného ekumenizmu.

Iďte v mene Božom, ale ešte predtým pouvažujte, či veľkonočné obžerstvo stojí za choroby srdca, diabetes, vysoký krvný tlak a emocionálny stres po zhliadnutí výsledku v zrkadle.

Zdravas
Martin Šoth